Ngocngoctan chào các bạn

Just another WordPress.com weblog

1.3.Chức năng của tiền tệ

Posted by ngocngoctan trên 03/02/2010


Tìm hiểu thêm:

Tiền tệ (tiền giấy) chỉ là một loại tem phiếu đặc biệt

Tem phiếu là dạng sơ khai ban đầu của tiền giấy

Tại sao tiền giấy không cần có giá trị thực

Sự khác nhau giữa tiền giấy và các loại tiền khác

Chức năng cất trữ của tiền giấy

Tiền giấy bản vị hàng hóa chung và tiền giấy bất khả hoán

———————————-

1.3.Chức năng của tiền tệ:

Khi đề cập đến vấn đề chức năng của tiền tệ, các nhà kinh tế học đã cho rằng tiền tệ có ba chức năng thước đo giá trị, trung gian trao đổi và bảo toàn giá trị. Tuy nhiên, cũng có một số nhà kinh tế học thêm vào chức năng thứ tư: làm phương tiện thanh toán hoàn hiệu. Theo Mác, khi giả định vàng làm hàng hóa tiền tệ, ông đã cho rằng tiền có năm chức năng: thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện thanh toán, phương tiện cất trữ và tiền tệ thế giới. Trãi qua quá trình phát triển, khoa học tiền tệ không ngừng phát triển, trong nền kinh tế hiện đại các chức năng ban đầu của tiền tệ vẫn có ‎ nghĩa nhất định.

1.3.1.Chức năng thước đo giá trị (standard of value)

Tiền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền tệ đo lường và biểu hiện giá trị của các hàng hóa khác.

Chúng ta đo lường các giá trị của hàng hóa và dịch vụ bằng tiền giống như chúng ta đo khối lượng bằng kilogram hoặc đo khoảng cách bằng kilomét. Để thấy vì sao chức năng này lại quan trọng, chúng ta nhìn vào nền kinh tế đổi chác, trong đó tiền không thực hiện chức năng này. Nếu nền kinh tế chỉ có ba mặt hàng, ví dụ: vải, gạo, muối thì chỉ có ba giá để có thể trao đổi thứ này với thứ khác: giá của một mét vải tính bằng bao nhiêu kiliogram gạo, giá của một mét vải tính bằng bao nhiêu kilogram muối và giá của một kilogram gạo tính bằng bao nhiêu kilogram muối. Nếu có mười mặt hàng, chúng ta sẽ có 45 giá để trao đổi mặt hàng này với mặt hàng khác, với 100 mặt hàng chúng ta có đến 4950 giá, với 1000 mặt hàng có 499.500 giá.

Công thức cho chúng ta biết số giá ta cần khi có N mặt hàng:   N(N -1)/2

Hãy tưởng tượng ra sự khó khăn đến thế nào nếu ta đi mua sắm trong một siêu thị với 1000 mặt hàng khác nhau. Khi quyết định giá của vật này rẻ hay đắt hơn giá cuả cái kia rất khó khăn vì giá của 1 kilogam gà được đo bằng 5 kilogam thóc, trong khi 1 kilogam cá được định giá băng 3 kilogam cà chua. Chắc chắn rằng bạn có thể so sánh giá của tất cả các mặt hàng, bảng giá của một mặt hàng sẽ phải kê ra 999 giá khác nhau và thời gian dung để đọc chúng rất lâu làm cho chi phí giao dịch tăng đáng kể.

Giải pháp cho vấn đề này là đưa tiền vào nền kinh tế và dùng tiền để thể hiện giá ch tất cả các mặt hàng, như vậy chúng ta có thể dễ dàng so sánh được giá gạo, vải hay muối. Nếu chỉ có 3 mặt hàng trong nền kinh tế thì điều này sẽ không có ‎ nghĩa lớn so với nền kinh tế đổi chác vì chúng ta chỉ có 3 giá khi giao dịch. Tuy nhiên, với số lượng hàng hóa lớn hơn thì tầm quan trọng của tiền lúc này sẽ rất lớn, với 10 mặt hàng bây giờ chúng ta chỉ cần 10 giá, 100 mặt hàng chỉ cần 100 giá. Tại siêu thị có 1000 mặt hàng thì nay chỉ cần 1000 giá để xem chứ không phải 499.500 giá.

Số lượng giá trong một nền kinh tế đổi chác và số lượng giá trong một nền kinh tế dùng tiền tệ được thể hiên qua bảng sau:

SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG SỐ LƯỢNG GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ ĐỔI CHÁC SỐ LƯỢNG GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ SỬ DỤNG TIỀN TỆ
3 3 3
10 45 10
100 4950 100
1.000 499.500 1.000
10.000 49.995.000 10.000

Chúng ta có thể thấy rằng việc dùng tiền để đo lường làm giảm hẳn chi phí thời gian để giao dịch trong một nền kinh tế, nhất là giảm hẳn số giá cần phải xem xét. Cái lợi của chức năng này của tiền tăng lên khi nền kinh tế trở nên phức tạp hơn.

C.Mác đã cho rằng để thực hiện chức năng thước đo giá trị, tiền tệ phải là tiền thực – tiền có đủ giá trị nội tại. Để đo lường và biểu hiện giá trị các hàng hóa, có thể sử dụng tiền trong ‎ niệm và cần phải có tiêu chuẩn giá cả, tiêu chuẩn giá cả là đơn vị đo lường tiền tệ của mỗi quốc gia bao gồm hai yếu tố: tên gọi của đơn vị tiền tệ và hàm lượng kim loại qu‎ trong một đơn vị tiền tệ.

Với việc đảm nhận chức năng thước đo giá trị, tiền tệ đã giúp cho mọi việc tính toán trong nền kinh tế trở nên đơn giản như tính GNP, thu nhập, thuế khóa, chi phí sản xuất, vay nợ, trả nợ, giá trị hàng hóa, dịch vụ…

1.3.2.Chức năng phương tiện trao đổi (Medium of exchange)

Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện trao đổi khi tiền tệ môi giới cho quá trình trao đổi hàng hóa.

Khi tiền tệ xuất hiện, hình thái trao đổi trực tiếp bằng hiện vật dần dần nhường chỗ cho hình thái trao đổi gián tiếp thực hiện thông qua trung gian của tiền tệ. Hình thái trao đổi này trở thành phương tiện và động lực thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng, buôn bán trở nên dễ dàng, sản xuất thuận lợi. Có thể ví tiền tệ như một chất nhớt bôi trơn guồng máy sản xuất và lưu thông hàng hóa. Khi mức dộ tiền tệ hóa ngày càng cao thì hoạt động giao lưu kinh tế càng được diễn ra thuận lợi, trôi chảy.

Nghiệp vụ trao đổi giá tiếp thực hiện qua trung gian của tiền tệ, gồm hai vế:

–         Vế thứ nhất: bán hàng để lấy tiền:H-T

–         Vế thứ hai : dùng tiền để mua hàng T – H

Nhưng thỉnh thoảng hai vế này không di liền với nhau. Tiền tệ là phương tiện làm trung gian trao đổi dần dần trở thành mục tiêu trong các cuộc trao đổi và được ưa chuộng. Chính sức mua (Purchasing power) của tiền tệ đã quyết định điều này. Do vậy muốn tiền thực hiện tốt chức năng phương tiện trao đổi đòi hỏi hệ thống tiền tệ của một quốc gia phải có sức mua ổn định, số lượng tiền tệ phải đủ liều lượng đáp ứng nhu cầu trao đổi trong mọi hoạt động kinh tế, hệ thống tiền tệ phải có đủ các loại tiền, đáp ứng kịp thời, nhanh chóng nhu cầu giao dịch của dân chúng.

1.3.3.Chức năng phương tiện thanh toán (standard of deferred payment)

Quá trình lưu thông hàng hóa phát triển, ngoài quan hệ hàng hóa-tìen tệ, còn phát sinh những nhu cầu vay mượn, thuế khóa, nộp địa tô…bằng tiền. Trong những trường hợp này, tiền tệ chấp nhận chức năng thanh toán.

Như vậy, khi thực hiện chức năng phương tiện thanh toán, tiền tệ không còn là môi giới của trao đổi hàng hóa, mà là khâu bổ sung cho quá trình trao đổi, tức là tiền tệ vận động tách rời sự vận động của hàng hóa.

Tiền tệ khi thực hiện chức năng làm phương tiện chi trả đã tạo ra khả năng làm cho số lượng tiền mặt cần thiết cho lưu thông giảm đi tương đối vì sự mua bán chịu, thực hiện thanh toán bù trừ lẫn nhau.

Muốn được chấp nhận làm phương tiện thanh toán, tiền tệ phải có sức mua ổn định, tương đối bền vững theo thời gian, chính sức mua ổn định đã tạo cho người ta niềm tin và sự tín nhiệm tiền tệ.

1.3.4.Chức năng phương tiện tích lũy (store of value or store of purchasing power)

Tiền tệ chấp hành chức năng phương tiện tích lũy khi tiền tệ tạm thời rút khỏi lưu thông, trở vào trạng thái tĩnh, chuẩn bị cho nhu cầu chi dùng trong tương lai.

Khi tiền tệ chưa xuất hiện, người ta thường thực hiện tích lũy dưới hình thái hiện vật, hìn thái này không tiện lợi vì nó đòi hỏi phải có chỗ rộng rãi, phải tốn nhiều chi phí bảo quản, dễ hư hỏng, khó lưu thông và it sinh lời.

Khi tiền tệ xuất hiện, người ta dần dần thay thế tích lũy dưới hình thái hiện vật bằng hình thái tích lũy dưới dạng tiền tệ. Hình thái này có nhiều ưu điểm, điểm nổi bật là dễ lưu thông và thanh khoản. Tuy nhiên, tích lũy dưới hình thái tiền tệ có nhược điểm là có thể dễ mất giá khi nền kinh tế có lạm phát. Do vậy, để tiền tệ thực hiện được chức năng phương tiện tích lũy đòi hỏi hệ thống tiền tệ quốc gia phải đảm bảo được sức mua.

1.3.5.Chức năng tiền tệ thế giới (world currency)

Tiền tệ thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi tiền tệ thực hiện bốn chức năng thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy ở phạm vi ngoài quốc gia, nói cách khác là đồng tiền của một nước thực hiện chức năng tiền tệ thế giới khi tiền của quốc gia đó được nhiều nước trên thế giới tin dùng và sử dụng như chính đồng tiền của nước họ

Tóm lại, điều kiện quan trọng nhất để cho một vật được sử dụng làm tiền tệ thực hiện các chức năng: thước đo giá trị, phương tiện trao đổi, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy, tiền tệ thế giới là chúng phải có sức mua ổn định, bền vững, tạo được niềm tin và sự tín nhiệm của dân chúng.

—————————–

Tìm hiểu thêm:

44 phản hồi to “1.3.Chức năng của tiền tệ”

 1. Người Việt nam said

  Lần đầu tiên tôi ghé thăm weblog ngocngoctan này.
  Và đầu năm Canh dần, kính chúc ban biên tập ngocngoctan thành công và may mắn.

 2. Chào bạn đã ghé thăm weblog ngocngoctan này.
  Nếu bạn có quan tâm về lạm phát, bạn có thể tham khảo thêm tai địa chỉ:
  http://nguyencaodung.wordpress.com/2010/02/04/ch%C6%B0%C6%A1ng-1-nguyen-nhan-gay-ra-l%E1%BA%A1m-phat/
  một giải pháp mới giải quyết triệt để vấn đề lạm phát, giúp thoát khỏi vòng xoáy cung tiền- lạm phát- suy thoái.

 3. hang said

  theo quan điểm của Mac thi tiền tệ có 5 chức năng:
  -cn thước đo giá trị
  -cn phương tiện thanh toán
  -cn phương tiện lưu thông
  -cn cất trữ
  -cn tiền tệ thế giới
  nhưng theo quan điểm của các nhà kinh tế học thì tiền tệ có 3 chức năng là:
  -cn phương tiện trao đổi
  -cn đơn vị thanh toán
  -cn phương tiện tích lũy.

  • Chào bạn Hang,
   Cám ơn bạn đã phản hồi. Tiền tệ theo như Mác nghiên cứu, tiền tệ lúc đó là tiền vàng, hoặc được đảm bảo bằng vàng, vì vậy nó có chức năng là thước đo giá trị và tiền tệ thế giới. Còn bắt đầu từ năm 1971, đồng đôla Mỹ đã bị Tổng thống Nixon loại bỏ hệ bản vị vàng, vì vậy từ đó tiền tệ không còn chức năng thước đo giá trị và tiền tệ thế giới nữa.

 4. cachua said

  Có thể cho em hỏi như vậy thì chức năng nào là quan trọng nhất?

  • Chào em Cachua, cachua nhưng mà ngọt (nhờ bỏ đường vô nhiều nhiều) và có nhiều vitamin nữa!
   Mục đích của việc đưa tiền vào lưu thông là để làm vật trung gian giúp cho sự trao đổi sản phẩm của mọi người cho nhau được dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn là trao đổi trực tiếp giữa hàng với hàng. Vì vậy chức năng phương tiện trao đổi của tiền là quan trọng nhất, còn các chức năng khác như thước đo giá trị, phương tiện thanh toán, phương tiện tích lũy, tiền tệ thế giới…. cũng đều là hệ quả của chức năng trên mà thôi. Đây là ý kiến của cá nhân tôi, mời các bạn cùng tham gia trao đổi.
   Thanks.

  • Bàn luận thêm,
   Chức năng quan trọng nhất của tiền tệ là chức năng phương tiện trao đổi, và điều kiện đủ để tiền tệ thực hiện chức năng trao đổi là tiền tệ phải có thước đo giá trị. Còn các chức năng khác như chức năng phương tiện thanh toán, chức năng phương tiện cất trữ, chức năng tiền tệ thế giới,… là hệ quả của chức năng phương tiện trao đổi của tiền tệ mà thôi.
   Theo bạn, điều kiện cần để tiền thực hiện chức năng phương tiện trao đổi là gì ?
   Các bạn cho ý kiến nhé.

   • nguyễn thị duyên said

    e chào a.
    câu này e nghe cô ns là nếu tiền luu thông thì chức năng ptieenj trao đổi là qtrong nhất, còn nếu rút khỏi luu thông thì cnang ptien tích trữ qun trong nhất, a cho e ý kiến với a,

 5. i'm khuyen said

  chao ban. minh thay cong thuc tinh so mat hang trao doi cua ban sai, phai la n(n-1)/2 chu

 6. chjckbong said

  theo t chuc nang quan tr0ng nhat cua tien la thuoc do gia tri vi neu tien khong co gia tri thi chung ta khong the trao doi luu thong,cat tru,thanh toan hang hoa hay dua hang hoa ra khoi bien gioi quoc gia.nen muon do luong gia tri cua hang hoa,thi ban than tien te cung phai co gia tri.tien co gia tri se phuc vu cho su van dong cua hanh hoa,lam moi gioi trong qua trinh trao doi luu thong hang hoa.cac chuc nang con lai deu co co so tu chuc nang nay

  • Trong lịch sử đã có rất nhiều loại hàng hoá khác nhau từng được con người dùng làm tiền tệ. Trong cuốn “Primitive money” của Paul Einzig viết năm 1966, ông đã đưa ra những thống kê khá thú vị sau về những loại tiền cổ xưa mà theo ông nhiều số trong đó vẫn còn được sử dụng cho đến cả ngày nay. Đó là:
   – Răng cá voi ở đảo Fiji
   – Gỗ đàn hương ở Hawaii
   – Lưỡi câu (cá) ở quần đảo Gilbert
   – Mai rùa ở đảo Marianas
   – Tuần lộc ở nhiều nơi thuộc Nga
   – Lụa ở Trung quốc
   – Bơ ở Na Uy
   – Da ở Pháp và Ý
   – Rượu Rum ở Australia
   – Bộ lông vẹt đỏ ở quần đảo Santa Cruz (vẫn còn cho đến năm 1961)
   – Gạo ở Philippines
   – Hạt tiêu ở Sumatra
   – Đường ở đảo Barbados
   – Nô lệ ở Châu Phi xích đạo, Nigeria, Ailen
   – Những chuỗi vỏ sò của những thổ dân da đỏ Bắc Mỹ
   – Bò, cừu ở Hy lạp và La mã
   – Muối ở nhiều nơi.

   Những thứ đó theo bạn nó có thước đo giá trị hay không, sao nó lại vẫn được dùng làm tiền tệ trong quá khứ vậy bạn?
   Chức năng phương tiện trao đổi của tiền tệ có trước, rồi sao đó người ta mới nghĩ đến chức năng thước đo giá trị phải không bạn? Như vậy chức năng phương tiện trao đổi là quan trọng nhất.

   • Uyenle said

    bạn ơi vậy cho mình hỏi là chức năng nào là ít quan trọng nhất,vì sao? mình đang có câu hỏi làm bài tập mà tìm mãi chả biết làm sao,mong bạn giải đáp thắc mắc cho mình sớm nhé

 7. uyengiang said

  chao ngocngoctan,
  mình mới bít web của bạn, rất hưũ ích. Mình có thắc mắc một chút về cách ‘giải’ lạm phát bằng việc cân đồi tiền-hàng của bạn. Với yêu cầu chỉ cung tiền cho nhu cầu hàng, nhưng thực tế, hàng mấy chục năm nay, việc in tiền để tiêu xài xaỷ ra rồi, và lượng tiền dư vượt rất nhiều nên mới xảy ra lạm phát. Vậy làm sao thu về được lượng tiền đó? Công cụ nào để thu nó về trong thời gian ngắn mà ko ảnh hưởng tới nền ktế đang nghiện tiền, ko cai được này? Chưa kể trong bối cảnh toàn cầu, chúng ta còn nghiện cả tiền usd, do người khác in ra để tiêu xài, và hàng hoá ta nhập lại do đối tác cung tiền đó quy định, họ có thu lại tiền đó hay ko ta đâu quản được?
  Bạn trả lời giúp mình nhé, vì mình mới bập bẹ tìm hỉu về tài chính thui.

 8. anh thoa said

  trang wed của anh rat hữu ich.
  a có thể giúp e trả lời câu hỏi tiền giấy có thưc hiện được chức năng cất trữ ko?và giải thích cặn kẽ giúp e vi đây là đề tài mà e đang viết tiểu luận nên rất cấn.
  mong a hồi âm sớm giúp e.
  Cám ơn nhiều.

  • Chào Anh Thoa,
   Trong túi của bạn hay của những người xung quanh bạn, dù ít hay nhiều, gần như ai cũng đều có sẵn một ít tiền (tiền giấy) để chi tiêu. Như vậy, rõ ràng là tiền giấy thực hiện được chức năng cất trữ, ít nhất là nó đã được cất trữ sẵn trong túi của bạn đó.
   Thời gian cất trữ của tiền giấy cũng có khi đồng thời là thời gian lưu thông của tiền giấy (như tiền giấy được cất trữ tạm thời trong túi xách, ví, túi áo, túi quần,… của bạn), cũng có khi việc cất trữ tiền giấy tạm thời tách ra khỏi lưu thông (chẳng hạn như bạn cất trữ tiền giấy trong tủ, két sắt,… tại nhà bạn hay gởi tại ngân hàng).
   Nếu không lạm dụng phát hành tiền giấy ra để tiêu xài hoặc cho vay để tiêu xài, thì tiền giấy sẽ vẫn luôn có được khả năng thực hiện chức năng cất trữ một cách ổn định, lâu dài và bền vững, túi tiền của người dân sẽ không bị suy giảm giá trị sức mua theo thời gian.
   Bạn xem thêm Chức năng cất trữ của tiền giấy tại địa chỉ:
   http://nguyencaodung.wordpress.com/2011/10/03/chuc-nang-cat-tru-cua-tien-giay/
   Chúc bạn vui, khỏe, trẻ, đẹp và học giỏi.

 9. semainhoveanh said

  cho em hỏi đồng tiền việt nam hiện nay có thực hiện được chức năng tiền tệ không ạ?

 10. honghoang said

  chao ngocngoctan binh co xem qua ve cac li giai ve chuc nang ve tien te cua ban.minh co mot van de muon hoi ban la trong cac chuc nang cua tien te thi chuc nang nao khong can vang? va chuc nang nao can den vang? va tai sau lai nhu vay?

  • Chào Honghoang
   Theo tôi thì trong các chức năng của tiền tệ thì không có chức năng nào phải nhất thiết cần đến vàng cả, như đồng USD, Euro,… ban thấy không, nó đâu cần đến vàng mà vẫn thực hiện được tất cả các chức năng của tiền tệ.

 11. honghoang said

  vay cho minh hoi tien USD… co gia tri khong? hay chi co gia tri su dung thoi. neu khong co gia tri thi lam sau tien thuc hien duoc chuc nang thuoc do gia tri?

 12. lenga said

  ban oi cho minh hoi moi qua he giua cac chuc nang cua tien te la nhu the nao ban. tra loi giup minh voi nhe. thanks.

 13. lenga said

  ban oi cho minh hoi moi quan he giua cac chuc nang cua tien te la nhu the nao ban. tra loi giup minh voi nhe. thanks.

 14. Gia Huy said

  Bài phân tích của bạn rất hay, song mình thắc mắc một chút về một số vấn đề này, bạn giải đáp cho mình nha:
  1/ Bạn nói rằng tiền tệ hiện nay không còn chức năng “Thước đo giá trị” và “Tiền tệ thế giới” nữa, tuy nhiên bản thân mình thấy nó vẫn còn các chức năng đó. Mình công nhận là “Thước đo giá trị” theo như Mác chỉ có khi tiền tệ có một giá trị nhất định, và đúng như bạn nói, hiện nay đã không còn thời kì chế độ bản vị vàng, tiền lúc này không được đảm bảo bằng vàng nữa, nên vô hình chung giá trị của nó chỉ còn tồn tại ở giá trị của mấy chất liệu giấy làm ra nó mà thôi. Tuy nhiên, nó lại là một tem phiếu đặc biệt (giấy nợ đặc biệt theo link bạn gửi ở trên). Như vậy nó vẫn đóng vai trò một cây thước để đo giá trị chứ? Dù rằng nó không có giá trị như các tiền tệ trong thời kì chế độ bản vị vàng, nhưng nó vẫn được dùng để do giá trị một hàng hóa cơ mà?
  Ví dụ, ra ngoài chợ, mình mua 1 bó rau giá 5000 VNĐ, chắc chắn bó rau đó sẽ không có giá trị bằng vài gam tổ yến giá 10.000.000 VND đúng không? Và nếu một người ko biek rau là gì, không biết tổ yến là gì, chẳng phải nhìn vào giá tiền đó họ cũng phần nào đoán được giá trị của 2 mặc hàng đó rồi sao?
  Vậy thì chức năng “thước đo giá trị” vẫn có chứ? (dù không còn đúng theo khái niệm của Mac)

  2/ “Tiền tệ thế giới”, chức năng này tại sao lại không còn vậy bạn? Tại mình thấy rằng, USD vẫn được giao dịch để mua dầu hỏa, vàng,… trên thế giới, rõ ràng nếu vượt ra khỏi biên giới quốc gia là Mỹ thì USD có chức năng này mà, thế tại sao lại không còn?

  • Lý do tiền tệ (tiền giấy) hiện hiện nay không còn chức năng thước đo giá trị và tiền tệ thế giới là do vấn đề lạm phát đó bạn. Nếu không bị vấn đề lạm phát thì đồng tiền của các nước trên thế giới đều có chức năng thước đo giá trị và tiền tệ thế giới. Nếu không bị vấn đề lạm phát thì đồng tiền của bất cứ quốc gia nào cũng đều có thể trở thành một đồng tiền ngoại tệ mạnh (tiền tệ thế giới).

   Chính vấn đề lạm phát đã làm cho chức năng thước đo giá trị của các đồng tiền của các nước trên thế giới bị giãn ra vô chừng, có nước bị giãn ra rất nhiều, có nước bị giãn ra ít.

   Cây thước Thước đo giá trị bị giãn ra quá nhiều làm cho nó không còn chức năng là cây thước thước đo giá trị nữa. Thước đo giá trị bị giãn ra quá nhiều dẫn đến chức năng tiền tệ thế giới của tiền tệ bị ảnh hưởng theo. Lúc này đồng tiền đó (USD) có chức năng tiền tệ thế giới nhưng trong tương lai nếu nó bị tác động mạnh của lạm phát thì chức năng tiền tệ thế giới của nó sẽ không còn nữa. Nó (chức năng tiền tệ thế giới) chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian hạn chế nhất định chứ không có được sự bền vững theo thời gian như tiền vàng.

   Tiền giấy chỉ là một loại giấy nợ đặc biệt mà thôi, bạn có được nhiều giấy nợ (tiền giấy) có giá trị lớn thì bạn sẽ đổi được nhiều món hàng có giá trị nhiều hơn mà thôi. Có được giấy nợ (tiền giấy), khi bạn đòi nợ thì rõ ràng bạn không cần biết giấy nợ (tiền giấy) phải có thước đo giá trị ở đây làm gì, chỉ cần có món hàng có giá trị tương ứng với giá trị giấy nợ (tiền giấy) là được rồi phải không bạn.

   • Gia Huy said

    Sau khi đọc xong thì mình có nghĩ là việc lạm phát cũng giống như chuyển từ cây thước đo bằng inch sang cây thước đo bằng cm thôi, vẫn đo được như thường bằng cây thước sau. Nhưng ngẫm lại thì bạn đúng ^^, mấu chốt ở đây, là thước nó đổi liên tục, inch, cm, m, mm,… (tương ứng với tiền đi ha), nên chúng ta không thể biết được khi nào là inch, khi nào là cm để xác định dc giá trị thực của nó. ^^ Uhm… Đồng ý, nó tiền tệ hiện nay giống như một cây thước cũ bị mờ thang đo :)):)):)).

    Vậy thì bạn dự đoán tương lai của tất cả các loại tờ “giấy nợ” này sẽ như thế nào? Và đặc biệt USD, tiền thông dụng nhất thế giới hiện nay có bị suy thoái không? Và nếu nó suy thoái, không lẽ ta phải quay lại chế độ bản vị vàng sao hay là sẽ có một loại tiền tệ khác vọt lên trên? Và nếu vọt lên trên thì nó phải làm gì để không đi theo vết xe đổ của USD 😕 (Sr bạn, vì google không giải thích được, mình cũng có câu trả lời riêng, nhưng mình muốn tham khảo nhiều nơi, nếu bạn không phiền thì trả lời ha… còn không thì không cần trả lời, k sao đâu ^^)

    À, cảm ơn bạn nha 😀 ^^~

   • Từ năm 1971, đồng đôla Mỹ đã bị Tổng thống Nixon loại bỏ hệ bản vị [hàng hóa] vàng, cũng tức là kể từ đó nước Mỹ (và các nước khác bắt chước theo ông anh hai này) đã chính thức chuyển từ chế độ tiền giấy khả hoán sang chế độ tiền giấy bất khả hoán. Chính chế độ tiền giấy bất khả hoán (các nước trên thế giới hiện đang sử dụng) là nơi khởi nguồn sản sinh ra lạm phát, sản sinh ra sự bấp bênh, bất ổn định, gây tâm lý bất an, rối loạn, và làm khủng hoảng nền kinh tế tài chính tiền tệ trong phạm vi của từng quốc gia, khu vực, cũng như trên phạm vi toàn cầu.
    (http://nguyencaodung.wordpress.com/2012/01/10/tien-giay-ban-vi-hang-hoa-chung-va-tien-giay-bat-kha-hoan/)
    Vấn đề ở đây là làm sao để lạm phát không còn xảy ra nữa là được. Nghĩa là chúng ta cần phải chuyển đổi trở lại từ chế độ tiền giấy bất khả hoán hiện nay sang chế độ tiền giấy khả hoán bản vị hàng hóa vàng mở rộng (bản vị hàng hóa chung- trong đó có vàng)- chứ không phải chỉ chế độ bản vị vàng (để tránh việc bị thiếu tiền trong lưu thông), để luôn đảm bảo có được hàng hóa làm vật đối ứng đảm bảo giá trị đồng tiền giấy để không gây ra lạm phát là được.
    Nói một cách đơn giản là chúng ta cần phải luôn đảm bảo sự cân đối Tiền- Hàng trong nền kinh tế luôn vận động và phát triển là được.
    Nếu làm được như vậy (không có gì khó khăn phức tạp) thì tương lai của tất cả các loại tờ “giấy nợ” này- đồng tiền của các nước trên thế giới, cũng sẽ đều là đồng tiền ngoại tệ mạnh cả- có giá trị ổn định ngang nhau cho mọi loại đồng tiền. Từ đó các nước trên thế giới sẽ cùng tiến tới cùng chung sử dụng một loại đồng tiền duy nhất trên phạm vi toàn thế giới.

    Bạn có thể xem thêm bài Giải pháp mới cho tình trạng lạm phát:
    http://nguyencaodung.wordpress.com/2010/02/04/2-4-gi%E1%BA%A3i-phap-cho-tinh-tr%E1%BA%A1ng-l%E1%BA%A1m-phat/

 15. cẩm tiên said

  chức năng nào của tiền vàng không đòi hỏi cần tiền vàng

 16. THANHDAO said

  cho mình hỏi THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÁC VÀ CỦA CÁC NHÀ KINH TẾ HỌC HIỆN ĐẠI VỀ CÁC CHỨC NĂNG TIỀN TỆ CÓ MÂU THUẪN HAY KHÔNG?VÌ SAO?

 17. THANHDAO said

  bạn có thể cho mình biết về quy luật lưu thông tiền tệ vào thực tiễn và tình trạng lạm phát tại việt nam trong thời gian gần đây không?

 18. duongthuy said

  cho mình hỏi THEO QUAN ĐIỂM CỦA MÁC VÀ CỦA CÁC NHÀ KINH TẾ HỌC HIỆN ĐẠI VỀ CÁC CHỨC NĂNG TIỀN TỆ CÓ MÂU THUẪN HAY KHÔNG?VÌ SAO?

  • nhat kha said

   quan điểm của mác và các nhà kinh tế học hiện đại là không mâu thuẫn với nhau

   • nhat kha said

    cụ thể hơn theo quan điểm của mác tiền tệ có nguồn gốc từ hàng hóa ,từ thế giới hàng hóa tách ra ,vàng chỉ trở thành tiền tệ trong những điều kiện lịch sử nhất định .trước khi trở thành tiền tệ và sau khi được thừa nhận đóng vai trò tiền tệ thì vàng vẫn giữ nguyên bản chất hàng hóa .theo mác tiền tệ có 5 chức năng chính
    -thước đo giá trị
    -phương tiện lưu thông
    -phương tiện thanh toán
    -phương tiện cất trữ
    -tiền tệ thế giới
    theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiên đại tiền tệ là bất kỳ thứ gì được chấp nhận chung trong thanh toán ,được dùng để trả nợ trong nước và ngòai nước .tiền tệ có 3 chức năng
    -thước đo giá trị
    -phương tiện trao đổi
    -phương tiện tích lũy
    quan điểm của mác và các nhà kinh tế học hiện đại là không mâu thuẫn vì :
    theo quan điểm của mác ,khi sử dụng vàng làm tiền tệ thì tiền tệ mới thực hiện đầy đủ các chức năng
    mác cho rằng vàng trong vai trò là vật ngang giá chung là hàng tiền và trong một quá trình lịch sử lâu dài nó được nhiều người ưa chuộng sử dụng do nó có những thuận lợi nhất định về mặt lý hóa và tiền vàng luôn có giá trị ổn định .
    bản thân tiền vàng đã có giá trị và giá trị bản thân tiền vàng bằng với giá trị sử dụng của nó nói cách khác giá trị sử dụng và giá trị nội tại không có sự chênh lệch đáng kể .
    vì do bản thân vàng có giá trị nên khi sử dụng vàng làm tiền tệ thì tiền tệ này được đưa vào lưu thông không có hiện tượng lạm phát như thế tiền vàng được nhiều người tín dụng
    =>do các lý do trên mà tiền tệ trong thời kỳ nghiên cứu của mác ,tiền tệ thực hiện đầy đủ 5 chức năng .
    trải qua một thời gian dần dần tiền vàng bộc lộ một số nhược điểm ,nó trở nên bất tiện hơn :
    -khối lượng hàng hóa sản xuất ngày càng nhiều trong khi đó vàng sản xuất ra không đủ đáp ứng .
    -giá trị tương đối của vàng so với các hàng hóa khác tăng
    -tiền vàng trở nên cồng kềnh khó vận chuyển trong giao dịch hơn
    -các nhà kinh tế cho rằng nó là một sự lãng phí tài nguyên vốn
    =>do những nhược điểm đó ,người ta quyết định chuyển sang sử dụng tiền giấy .nhưng bên cạnh những ưu điểm tiền giấy cũng có những hạn chế :
    -giá trị thực của tiền giấy thấp hơn nhiều so với giá trị mà nó đại diện ,tiền giấy chính là tín tệ ,mọi người sử dụng tiền giấy dựa trên sự tín nhiệm vào NHTW, giá trị nội tại và giá trị sử dụng có sự chênh lệch lớn
    -giá trị tiền giấy chủ yếu dựa vào năng lực sản xuất của một quốc gia nên tiền giấy có giá trị không ổn định so với tiền vàng .mặt khác với việc đưa quá nhiều tiền giấy vào lưu thông sẽ gây ra lạm phát
    =>do các vấn đề này dần người sử dụng tiền giấy mất lòng tin vào nó ,không còn thích sử dụng nó nên tiền tệ ngày nay(hầu hết) không thực hiện đầy đủ 5 chức năng đặc biệt là chức năng tiền tệ thế giới .
    -tiền lúc mác nghiên cứu là tiền vàng vì vậy nó còn chức năng là tiền tệ thế giới ,tiền ngày nay không còn sử dụng bản vị vàng nữa nên (đa số) không còn chức năng này

 19. nhat kha said

  ah nhân tiên cho mình hỏi “tín dụng nhà nước” có phải là một khoản “thuế thu trước” hay không ?

 20. ha said

  ban co the lien he thuc te ve dong tien vn thuc hien cac chuc nang tien te nay ko

 21. Vũ Nhung said

  a cho e hỏi mối quan hệ 3 chức năng tiền tệ với ạ??

 22. Hậu Nguyễn said

  Cho em hỏi thực tiễn về chức năng của tiền tệ ở Việt Nam với ạ

 23. Nguyen said

  bạn mình cho mình hỏi. Tiền tệ ngoài 5 chức năng chính đó ra thì nó có thể còn chức năng nào nữa hay không? Thầy giáo mình hỏi vậy đó? Mình không biết trả lời sao hêt cả? Bạn giúp mình với?

 24. Linh said

  ad cho e hỏi, trong 5 chức năng của tiền tệ, chức năng nào không cần đòi hỏi có tiền vàng? tks a trc

 25. đặc điểm của tài chính và đặc điểm của hệ thống tài chính là gì nhỉ T_T

 26. quyet97 said

  ai lấy ví dụ về 3 chức năng cuối hộ em với

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: