Ngocngoctan chào các bạn

Just another WordPress.com weblog

Archive for the ‘1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ’ Category

CHƯƠNG 1- ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ

Posted by ngocngoctan trên 03/02/2010

CHƯƠNG 1

ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ

Mục tiêu: chương 1 được giới thiệu với mong muốn đem lại cho người học một cái nhìn tổng quan về tiền tệ: khái niệm, lịch sử hình thành và phát triển cũng như chức năng và vai trò của tiền tệ trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Từ những kiến thức đạt được, sinh viên sẽ có khả năng phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan đến tiền tệ một cách chính xác hơn

Số tiết: 8tiết

Nội dung: Trong chương này bao gồm các phần sau:

1.1.Khái niệm tiền tệ

1.2.Vai trò của tiền tệ

1.3.Các chức năng của tiền tệ

1.4.Các hình thái tiền tệ

1.5.Bản vị tiền tệ

1.6.Khối tiền tệ

Tóm tắt chương 1: Lịch sử hình thành và phát triển của của tiền trãi qua bốn hình thái giá trị: hình thái giá trị giản đơn là hình thái trao đổi đầu tiên của loài người, tiếp đến là hình thái giá trị mở rộng: ở cả hai hình thái này đều là hình thái trao đổi trực tiếp, đổi vật này lấy vật khác, và để thực hiện trao đổi được đòi hỏi phải có “ý muốn trùng khớp” giữa những người trao đổi, điều này gây ra nhiều cản trở cho việc trao đổi hàng hoá. Để khắc phục được những tồn tại này, hình thái giá trị chung xuất hiện, việc trao đổi từ hình thức trực tiếp được chuyển dần sang gián tiếp: trao đổi thông qua một vật trung gian. Hình thái giá tiền tệ là hình thái trao đổi xuất hiện sau cùng và tiên tiến nhất, góp phần thúc đẩy và mở rộng nền kinh tế hàng hoá. Thông qua việc thực hiện các chức năng của mình, tiền tệ đã thể hiện tầm quan trọng của nó trong đời sống kinh tế xã hội của tất cả các quốc gia trên thế giới. Khi nền kinh tế hàng hoá phát triển mạnh, tiền tệ không chỉ tồn tại với hình thái đơn giản như bản đầu là hoá tệ, tiền giấy …mà nó còn được tồn tại dưới nhiều loại hình mới được dân chúng ưa chuộng sử dụng trong hoạt động thanh toán, tích trữ…

Posted in 1. ĐẠI CƯƠNG VỀ TIỀN TỆ | Leave a Comment »