Ngocngoctan chào các bạn

Just another WordPress.com weblog

Giải pháp mới về lạm phát


Giải pháp mới về lạm phát xác định Nguyên nhân gây ra tình trạng lạm phát chủ yếu do Chính phủ đã in tiền ra chi tiêu để bù đắp vào phần thiếu hụt của Ngân sách, và/hoặc do sự tăng trưởng tín dụng do in tiền ra để cho vay tiêu xài, xây dựng cơ bản,… Còn sự tăng trưởng tín dụng do in tiền ra để cho vay phát triển thương mại để giúp cho sự trao đổi hàng hóa của mọi cho nhau được dể dàng và thuận tiện hơn thì không gây ra lạm phát.

Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước/Ngân hàng Trung ương là chìa khóa của vấn đề tăng trưởng và lạm phát. Vì vậy, Điểm cốt yếu là: Nếu NHNN có chính sách tiền tệ tăng trưởng tín dụng (in thêm tiền) nhằm để phát triển thương mại, qua đó phát triển được nền kinh tế, thì sẽ không gây ra lạm phát, và sẽ thoát khỏi vòng xoáy cung tiền- lạm phát- suy thoái. Dĩ nhiên không được in tiền ra để tiêu xài hoặc cho vay để tiêu xài. Việc tăng trưởng tín dụng thông qua cho các doanh nghiệp thương mại vay để thực hiện việc mua bán do luôn có được hàng hóa làm vật đối chứng luôn đảm bảo được sự cân đối Tiền- Hàng, có tiền là đảm bảo có hàng hoá để mua, nên không gây ra lạm phát. NHNN sẽ giải quyết được vấn đề vừa tăng trưởng tín dụng đáp ứng cho yêu phát triển nền kinh tế vừa không gây ra lạm phát, và như vậy bài toán lạm phát sẽ được giải quyết.

GIẢI PHÁP MỚI CHO VẤN ĐỀ LẠM PHÁT– Giúp thoát khỏi vòng xoáy cung tiền- lạm phát- suy thoái

Theo giải pháp này, chúng ta sẽ chuyển đổi cách thức đưa tiền vào lưu thông từ  trực tiếp nhờ vào Chính phủ sang cách thức trực tiếp nhờ vào các DNTM.

Theo đó, Chính phủ sẽ ngưng việc đưa tiền vào lưu thông, và khối lượng tiền (T) do Chính phủ đã đưa vào lưu thông trước đây do không có được vật bảo đảm giá trị nên sẽ được thu về.  Sau đó việc đưa tiền vào lưu thông sẽ được tiếp tục thực hiện nhờ vào các DNTM. Và để không gây ra những ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thì khối lượng tiền (T) trên sẽ được thu dần về sau đó.

……

 

Sách ‘Giải pháp mới cho vấn đề lạm phát’ nay đã được xuất bản, bạn vui lòng tìm xem thêm chi tiết trong sách nhé.

Sách hiện đang có mặt tại hệ thống nhà sách Nguyễn Văn Cừ tại TP.HCM và các tỉnh thành khác trên cả nước. Giá bán: 30.000 đồng.

biasach_giaiphapmoi_chovande_lamphat_2

Đây là một quyển sách hay và giải quyết triệt để bài toán lạm phát, và qua đó tạo ra được một nguồn vốn lưu động gần như không giới hạn cho các doanh nghiệp thương mại.

 

……

1- Trước hết cần xây dựng lại chức năng, nhiệm vụ của các ngân hàng theo mô hình hệ thống ngân hàng đã nêu để đảm bảo cách thức đưa tiền vào lưu thông được trực tiếp nhờ vào các DNTM.

2- NHTƯ sẽ in tiền và cung cấp cho  NHTM, kế đó NHTM sẽ cung cấp lại cho các DNTM dưới hình thức cho vay và các DNTM phải đảm bảo  trả được nợ vay. Sau đó các DNTM sẽ đưa tiền vào lưu thông thông qua các hoạt động mua bán của mình.

3- NHTM sẽ quản lý và kiểm soát việc đưa tiền vào lưu thông của các DNTM.

Hàng kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu, các DNTM phải nộp cho NHTM các báo cáo sau:

– Báo cáo trị giá VTHH hiện có tại DNTM theo giá bán             Q

(Báo cáo vật tư hàng hoá tồn kho theo giá bán)

– Báo cáo tiền hiện tồn tại quỹ DNTM                                    DT

(Kể cả các loại tiền gởi ngân hàng dùng vào mục đích mua bán)

– Báo cáo tiền DNTM được cung cấp để đưa vào lưu thông       To

Dĩ nhiên các báo cáo này cần có những kiễm tra thực tế và cần phải có những biện pháp cụ thể  đối với các trường hợp không trung thực.

Từ những báo cáo trên :

•        Nếu    Q +    DT      >=   To

Chứng tỏ  các DNTM đã sử dụng số tiền được cung cấp cho mình đúng vào mục đích kinh doanh mua bán, không sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác. DNTM đã đưa tiền vào lưu thông có được vật tư hàng hoá mà mình mua vào làm vật đối chứng, tạo được sự cân đối Tiền- Hàng. DNTM không có lợi dụng số tiền được cung cấp và cũng không có lợi dụng số vật tư hàng hoá mua vào để tiêu xài hoặc cho vay mượn bừa bãi (Đạt yêu cầu).

•        Nếu    Q +    DT      <     To

Chứng tỏ  DNTM đã không sử dụng đúng số tiền được cung cấp cho mình  vào mục đích kinh doanh mua bán. DNTM đã đưa tiền vào lưu thông không có đủ vật tư hàng hoá làm vật đối chứng đảm bảo gía trị đồng tiền. DNTM đã lợi dụng số tiền đươc cung cấp hoặc lợi dụng số vật tư hàng hoá mua vào để tiêu xài  hoặc cho vay mượn bừa bãi, làm một phần tiền được đưa vào lưu thông không có (hoặc mất đi) vật tư hàng hoá làm vật đối chứng, gây ra sự mất cân đối Tiền- Hàng, tạo ra những điều kiện cho lạm phát tái diễn. Vì vậy cần phải có biện pháp đối với các DNTM này (Không đạt yêu cầu).

Để tránh tình trạng sử dụng tiền không đúng mục đích, trước hết NHTM sẽ cho các DNTM vay theo lãi suất hiện có trên thị trường. Sau đó nếu các DNTM thoả mãn được các yêu cầu đã đưa ra ở trên thì sẽ được thưởng từ 70- 90% lãi suất vay đó. Nếu các DNTM không đáp ứng được các yêu cầu thì sẽ không được thưởng lãi suất mà còn bị phạt cảnh cáo hoặc không còn được quyền vay NHTM nữa do đã vi phạm nguyên tắc đưa tiền vào lưu thông và đe dọa đến sự bền vững của sự cân đối chung về Tiền- Hàng trong toàn bộ nền kinh tế.

4- Song song với việc đưa tiền vào lưu thông như trên, Bộ tài Chính sẽ thu khối lượng tiền (T) mà trước đây Chính Phủ đã đưa vào lưu thông nhưng không có  được vật đối chứng đảm bảo giá trị về để triệt tiêu đi nguyên nhân gây ra lạm phát, góp phần tạo ra sự ổn định cho nền kinh tế.

Khối lượng tiền (T) trên đươc thu về bằng cách bù đắp từ ngân sách hoặc một khối lượng tài sản công cộng nào đó  được bán ra. Quá trình này sẽ tiến hành trong một khoảng thời gian tương đối dài để không gây ra những biến động lớn trong nền kinh tế (5 năm, 10 năm,…).

Khối lượng tiền (T) thu được về, Bộ Tài Chính sẽ nộp trả  về NHTƯ và tiền sau đó sẽ được đưa vào lưu thông nhờ vào các DNTM theo phương án a như trên. Khối lượng tiền (T) được thu về đủ sẽ triệt tiêu đi nguyên nhân gây ra lạm phát, góp phần tạo ra sự ổn định cho nền kinh tế. Khối lượng tiền (T) được thu về đủ, mối quan hệ cân đối Tiền- Hàng sẽ được xác lập, lạm phát sẽ được loại trừ.

*

*   *

Tuy nhiên, vẫn có thể có trường hợp Chính Phủ không có khả năng thu hồi khối lượng tiền (T) trên về, do ngân sách quá eo hẹp và do Chính Phủ cũng không có được tài sản để bán ra, thì khi đó Chính Phủ vẫn cần phải đưa thêm tiền vào lưu thông để đáp ứng cho nhu cầu  cần thêm tiền cho sự hoạt động phát triển nền kinh tế. Trong trường hợp này chúng ta sẽ vẫn đưa thêm tiền vào lưu thông nhờ vào các DNTM theo phương án như trên để liên tục đáp ứng được nhu cầu tiền tệ giúp cho sự phát triển nền kinh tế và dần dần sẽ triệt tiêu được lạm phát.

Tiền vẫn được đưa thêm vào lưu thông nhờ vào các DNTM như trên. Lạm phát vẫn còn xảy ra, giá cả hàng hóa vẫn còn tăng lên, do khối lượng tiền (T) trên không có vật đối chứng đảm bảo giá trị cho mình không được thu về. Tiền vẫn được liên tục đưa thêm vào lưu thông để đáp ứng cho nhu cầu cần thêm tiền trong lưu thông của nền kinh tế. Tiền vẫn không ngừng được đưa thêm vào lưu thông nhờ vào các DNTM như trên cho đến khi khối lượng tiền (T) trên là nhỏ hơn so với tổng khối lượng tiền  đã được đưa thêm vào lưu thông thì giá cả sẽ dần dần đi vào thế ổn định, ảnh hưởng của lạm phát sẽ ngày càng giảm dần.

Tiền vẫn được đưa thêm vào lưu thông như trên để liên tuc đáp ứng cho nhu cầu cần thêm tiền lưu thông trong nền kinh tế. Đến khi nào khối lượng tiền (T) trên là nhỏ hơn nhiều lần so với tổng khối lượng tiền đã được đưa thêm vào lưu thông thì mối quan hệ Tiền- Hàng lúc này mới gần như đạt được sự cân bằng, lạm phát vẫn còn xảy ra, giá cả hàng hoá vẫn còn tăng lên nhưng ở mức độ nhỏ, ngày càng nhỏ dần và thực tế chúng ta có thể xem như lạm phát được loại trừ.

Và tiền vẫn liên tục được đưa thêm vào lưu thông nhờ vào các DNTM theo phương án a như trên để liên tục đáp ứng nhu cầu cần tiền cho sự hoạt động và phát triển nền kinh tế. Cùng với thời gian, ảnh hưởng của lạm phát đối với nền kinh tế và đối với tất cả chúng ta sẽ không còn. Tiền sẽ được sử dụng như là vật trung gian giúp cho sự trao đổi sản phẩm của mọi người cho nhau trong xã hội được dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện, giúp cho sự hoạt động và phát triển nền kinh tế chứ nó không còn là nguyên nhân gây ra những rối loạn  trong nền kinh tế, không gây ra lạm phát.

——————————–

Xem tiếp :

GIẢI PHÁP MỚI CHO VẤN ĐỀ LẠM PHÁT– Giúp thoát khỏi vòng xoáy cung tiền- lạm phát- suy thoái

Written by Nguyen Cao Dung

7 phản hồi to “Giải pháp mới về lạm phát”

 1. Bùi Tân said

  Hi, mình cũng tên là Ngọc Tân này, cũng đang tìm tòi về tài chính tiền tệ. Bạn có phải là Ngọc Tân không hay Ngọc Tan hay j?

 2. trans1080 said

  Mình thấy phương án trao quyền cho NHTM đưa tiền vào lưu thông trên thị trường sẽ cần rất nhiều điều kiện:
  – Hệ thống NH thực sự sẽ rất cồng kềnh
  – Đội ngũ cán bộ nghiệp vụ của cả hệ thống phải thực sự giỏi (khả năng các cán bộ tín dụng sẽ không còn cần thiết)
  – Sự trong sạch trong các báo cáo cũng là vấn đề cần phải quan tâm (cơ chế kiểm soát)
  – ……
  Mình thấy phương án trên đưa ra thực hay nhưng chưa thực sự phù hợp cho tình hình của Việt Nam hiện nay.

  • Chào bạn Trans1080,
   Mình thấy phương án trên thực hay và thực sự phù hợp cho tình hình của Việt Nam hiện nay đó chứ. Đó là giải pháp chiến lược dài hạn để giải quyết dứt điểm tình trạng lạm phát hiện nay.
   Phương án này trao quyền cho NHTM đưa tiền vào lưu thông nhưng không phải DNTM nào cũng được NHTM cung cấp tiền (vốn lưu động) dưới hình thức cho vay để kinh doanh mua bán và thông qua đó đưa tiền vào lưu thông. Chỉ những DNTM nào làm ăn chân chính, rõ ràng minh bạch, đáp ứng được những điều kiện về hệ thống sổ sách kế toán, báo cáo tài chính kế toán rõ ràng minh bạch theo yêu cầu quản lý mới được vay NHTM. Do đó giảm thiểu rủi ro về sự gian lận (nếu có) của các DNTM. Quản lý việc đưa tiền vào lưu thông (sử dụng đúng mục đích vốn vay vào kinh doanh mua bán) của các DNTM cũng không có gì khó khăn phức tạp. Vay NHTM để kinh doanh mua bán sẽ lợi hơn nhiều so với tự bỏ vốn ra để kinh doanh, vì vậy các DN nhỏ sẽ phấn đấu phát triển mạnh lên hoặc liên doanh liên kết, hợp tác với nhau để đáp ứng được các yêu cầu thủ tục và điều kiện cho vay của NH.
   Về Tính khả thi của Giải pháp mới về lạm phát này, bạn xem tại đây.
   Bạn có thể xem thêm bài Ứng xử với lạm phát, người tiêu dùng làm gì để giảm lạm phát : Bài viết Kết hợp giữa Giải pháp tình thế chống lạm phát của Paul Samuelson và Giải pháp chiến lược dài hạn trên (Giải pháp mới về lạm phát) để giải quyết dứt điểm tình hình lạm phát của Việt Nam hiện nay.

 3. thảo trang said

  hi bạn ! cảm ơn bạ đã cho mình và mọi người biết đến những thông tin rất hay. mình có một thắc mắc, bạn giúp mình nha!
  Câu hỏi là: liên hệ thực tế hiện trạng việt nam với 5 chức năng của tiền tệ? mình ko biết bắt đầu từ đâu bạn ạ!!!

 4. Kim chi said

  Mình tìm cuốn này để mua, nhưng hỏi hầu hết nhà sách đều không còn, bạn nào tìm giúp mình được không? Cảm ơn nhiều!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: